Privacyverklaring

 

Qassi doet er alles aan om je persoonsgegevens te beschermen.
Om een maatwerkkast te bestellen hebben we een aantal persoonsgegevens van je nodig. Welke gegevens we vragen en waarvoor we ze gebruiken lees je hieronder. Ook kun je hier terugvinden hoe we je gegevens bewaren en beschermen, wie toegang heeft en wat je rechten zijn.

 

Welke persoonsgegevens verwerkt Qassi en waarom?

Wij verzamelen alleen  persoonsgegevens die je zelf aan ons verstrekt. Als het gebruik van je gegevens op grond van de wet niet zonder jouw toestemming is toegestaan, vragen we altijd vooraf toestemming voor het gebruik van je gegevens.

Wij gebruiken je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Uitvoeren van de overeenkomst

Noodzakelijk om onze overeenkomst met je na te komen, zoals de aanschaf van een maatwerkkast of je recht op garantie. Dit geldt ook voor het gebruik voordat de overeenkomst is afgesloten, bijvoorbeeld bij vragen over onze diensten. Dit is het geval bij:

 • Bestellen & vragen vooraf
 • Bezorgen en afhalen
 • Garantie en klachten
 • Contact met onze klantenservice

Gerechtvaardigd belang

Wij willen je graag een zo persoonlijk mogelijke service leveren. Dit geldt voor:

 • Reviews & klanttevredenheidsonderzoek
 • Contact met onze klantenservice
 • Bezoek van de Qassi-website
 • Nieuwsbrief & e-mail
 • Persoonlijk advies
 • Acties
 • Social media

Wettelijk verplichting

We kunnen ook een wettelijke verplichting hebben om je gegevens te gebruiken, bijvoorbeeld voor de nakoming van fiscale verplichtingen of wanneer we fraude vermoeden. Dit geldt bijvoorbeeld voor:

 • Administratiegegevens (factuur-, betaal- en bestelgegevens) voor de Belastingdienst
 • Een (vermoeden van) fraude
 • Een gerechtelijk bevel of vonnis

We verwerken geen bijzondere persoonsgegevens en doen niet aan profilering.

 

Hoe worden je persoonsgegevens beveiligd?

We respecteren en beschermen je persoonsgegevens. We nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@qassi.nl.

 

Wie heeft toegang tot je persoonsgegevens?

Buiten het gebruik binnen Qassi delen we persoonsgegevens enkel met andere partijen als dat noodzakelijk is voor onze dienstverlening. Het betreft de volgende partijen: bezorgpartners, betaalpartners, en IT-dienstverleners.  In verdachte situaties zijn we verplicht om je persoonsgegevens te delen met overheidsinstanties.

 

Hoe lang bewaren we je persoonsgegevens?

We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor het doel.

 

Wat zijn je rechten?

Uiteraard blijf jij de baas over je persoonsgegevens. Wil je gratis inzage krijgen in je persoonsgegevens en een kopie ontvangen? Of wil je je gegevens wijzigen, verwijderen, gebruik beperken of je e-mailwensen aanpassen? Geen probleem. Laat het ons weten per post of e-mail. Op die manier kan je ook bezwaar maken tegen het gebruik van je gegevens voor marketingdoeleinden of aangeven dat je vindt dat jouw privacy zwaarder weegt dan ons belang. In dat geval bekijken we de situatie opnieuw. Wil je jouw gegevens door ons laten overdragen aan een andere partij? Ook dat kan. Stuur je verzoek per post of e-mail en we maken het in orde.

We zullen je verzoek binnen 30 dagen afhandelen.

 

Heb je vragen of klachten?

Als je vragen hebt over deze privacyverklaring of onze verwerking van je persoonsgegevens, neem dan contact op met ons via info@qassi.nl

Wanneer je niet tevreden bent over hoe Qassi omgaat met jouw privacy kan je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wie is verantwoordelijk voor het gebruik van mijn persoonsgegevens?

Wij zijn Qassi:

THMI BV
Leemskuilen 32
5563CL Westerhoven
KvK-nummer: 75227428
info@qassi.nl

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 1 oktober 2020.